ТЕРАЛАЙФ Солюшънс

Решения за регенеративно земеделие

Ние сме иновативна българска компания 

в сферата на почвеното здраве и биологичната защита. 

Мисията ни е да върнем биологията в земеделската земя.

ПРОДУКТ

ТераСойл

е органичен тор от хранителен и зелен отпадък

Чрез контрол на средата отглеждаме полезни гъби, бактерии и други ключови микроорганизми. Продуктът стимулира устойчивостта и растежа на растенията като подобрява почвеното здраве. Допълнителни ефекти включват подобрена структура на почвата и повишено влагозадържане. Основни приложения са като почвен субстрат и инокулант. Продуктът е подходящ за зеленчукови култури както и за лозя и трайни насаждения. Допустим е за употреба при биологични производители.

Продуктът е в тестова фаза.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТераСойл

ТераЛикуид

Основното приложение на ТераСойл е почвено – под форма на субстрат. Продуктът се прилага чрез разпръскване върху цялата площ или чрез наторяване на отделни гнезда/редове. Присъствието на необходимата микробиология в почвата помага за по-ефективно усвояване на минералите и хранителните вещества и укрепва кореновата система. 

Течната форма може да се използва за третиране на семена и на разсад, както и за инокулация в корените на растението. Екстрактът е с по-висока концентрация на “живи” полезни микроорганизми от субстрата. Допълнителен ефект се постига при листно пръскане, при което се стимулира образуването и запазването на полезен микробиален състав върху повърхността на листата.

ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ

ЗА НАС

ТераЛайф Солюшънс е иновативна българска компания в сферата на устойчивото земеделие. Разработваме продукти за биологична и естествена защита в тясно сътрудничество между наука и практика. Целта ни е опазване и възстановяването на почвеното здраве и на биологичното разнообразие. Продуктите ни намаляват зависимостта от минерални торове и пестициди, както и разходите за торене. Работим с биологични и конвенционални земеделци, които искат да направят стъпката към бъдещето.

УСТОЙЧИВОСТ

Екологични стандарти

Новите селскостопански политики на ЕС са насочени към почвеното здраве и запазване на биоразнообразието.

Над 20% от земеделските почви в ЕС са в процес на деградация. В световен мащаб процентът е още по-висок – над 30% от всички земеделски земи. Деградацията на почвата е резултат от неустойчивите земеделски практики на миналия век. Интензивното, химически зависимо земеделие унищожава полезната микробиология в почвата. Това има широкомащабни последици, като ерозия на почвата, намалено почвено плодородие и повишени емисии на CO2.

 

Връщането на микробиологията в земеделските земи е ключово за опазването на климата, но и за бъдещата рентабилност на стопанствата. Прилагането на устойчиви практики подобрява здравето на растенията, добивите и задържането на вода. Новите екологични схеми на ЕС и програми като “От фермата до трапезата” дават възможност да се тестват органични торове и нови методи за управление на стопанствата. Чрез регенеративни практики фермерите могат също така да възстановяват ролята на почвата в улавянето на въглерод и да си създадат допълнителни приходи, например чрез продажба на въглеродни сертификати.

Пишете ни

Свържете се с нас

Направете запитване за тестово приложение, поискайте среща или просто ни задайте Вашите въпроси. 

Ние сме на разположение.